Ostatnio bezpłatny audyt zamówiono minut temu

Zadzwoń do naszego konsultanta
phone
lub napisz email email

Posts Tagged "inspekcja pracy"

Inspekcje pracy a kontrola GIODO

Inspekcje pracy a kontrola GIODO

przez dnia Lip 30, 2016 w kategorii GIODO sklep internetowy | 0 komentarzy

To, czy przedsiębiorcy i inne instytucje przestrzegają przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów z zakresu ochrony danych osobowych będzie mogło być sprawdzane podczas jednej kontroli prowadzonej albo przez pracowników Biura GIODO, albo Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Warunkiem połączenia kontroli jest dobra znajomość szczególnych przepisów prawa i jego interpretacji przez inspektorów obydwu instytucji.   Porozumienie GIODO – PIP 14 grudnia 2012 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w treści którego określone zostały zasady współpracy tych organów: Porozumienie określa zasady współdziałania PIP i GIODO w realizacji ustawowych zadań dla podniesienia skuteczności działań na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunkach pracy. Porozumienie zobowiązuje PIP do zawiadomenia GIODO o „stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. Realizowanie kontroli przez inspektorów PIP było dotychczas znacznie utrudnione z uwagi na ich ograniczoną wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych. Jak twierdzi dr Wojciech Wiewiórowski (GIODO) „W przypadku instytucji publicznych często zawarcie oficjalnego porozumienia po prostu ułatwia działania organizacyjne”. Celem porozumienia była w związku z tym wymiana doświadczeń z kontroli oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników PIP i GIODO po to by mogły wspólnie prowadzić kontrole w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych. Zakres porozumienia wskazano w: § 2, który mówi: 1. Państwowa Inspekcja Pracy zawiadamia GIODO o stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. GIODO informuje Państwową Inspekcję Pracy o wynikach postępowania w sprawie nieprawidłowości określonych w zdaniu pierwszym. 2. GIODO zawiadamia Państwową Inspekcję Pracy o stwierdzonych w czasie kontroli naruszeniach przepisów prawa pracy. § 3 Współdziałanie stron realizowane jest również poprzez: 1. wzajemną wymianę doświadczeń wynikających z kontroli realizowanych przez każdą ze Stron w ramach swoich kompetencji, w zakresie spraw objętych współdziałaniem, 2. działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników PIP i GIODO, w tym współpracę przy opracowywaniu programów szkoleń, wymianę wykładowców, zapewnienie pracownikom, w miarę zgłaszanych potrzeb i możliwości, udziału w kursach i szkoleniach organizowanych przez Strony, 3. prowadzenie wspólnie kontroli w uzgodnionym zakresie tematycznym, 4. konsultacje w zakresie doskonalenia metodyki prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych przez podmioty kontrolowane. Więcej kontroli? Porozumienie PIP – GIODO oznacza większą ilość kontroli procesów przetwarzania danych osobowych. W całej Polsce, w jednym...

czytaj dalej